วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ความแปลกประหลาดของหลุมดำในจักรวาล - The Strangest Black Holes in the Universe

มุมมองจำลองของหลุมดำในด้านหน้าของ Large Magellanic Cloudหลุมดำเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์่ของจักรวาล เป็นสิ่งที่แปลกมีแรงโน้มถ่วงรุนแรงมหาศาลจนแสงไม่สามารถหนีจากเงื้อมมือของหลุมดำได้

หลุมดำมาในหลากหลายรูปแบบ จากดวงดาวมวลขนาดเล็กไปจนมีมวลมหาศาล เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่
ที่ใจกลางของกาแลคซี มีหลุมดำมากที่สุดคือ 10 หลุมดำ

  from the smallest to the largest and from cannibals to rogues.