วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

ดร.อาจอง เตือน ธ.ค.55-ม.ค.56 อาจเกิดสึนามิในอ่าวไทยดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 จะครบรอบ 11 ปี ของการเกิดพายุสุริยะ
ซึ่งหากเกิดพายุสุริยะขึ้นอีกจริง จะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวอย
่างหนัก และอาจเกิดสึนามิในบริเวณอ่าวไทยเป็นครั้งแรกได้ เพราะมีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวในแถบประเทศฟิลิปปินส์และไทย จะมีเวลาในการเตรียมตัวและเตือนภัย 15 ชั่วโมง
แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสเกิดพายุสุริยะครั้งใหญ่ยังไม่ 100 เปอร์เซ็นต์
Mthai News