วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

AdFree Android โปรแกรมลบโฆษณาคำอธิบาย

โปรแกรมนี้จะติดตั้งได้ต้องทำ unlock root android ก่อน (วีธีทำ unlock root)

AdFree สามารถลบโฆษณา ได้ทั้งใน browser และ apps ต่างๆ 

ทำงานโดยการตรวจสอบรายชื่อโฮสต์ในระบบไฟล์โฮต์


ถ้าการใช้งานมีปัญหาไม่สามารถ block โฆษณาใน app ได้ สามารถเพิ่มรายชื่อโฮสต์ที่ยังไม่ถูกกรองเข้าไปได้ภาพหน้าจอของแอปพลิเคชัน

 


 


วิดีโอ


 Download AdFree Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigtincan.android.adfree&hl=en