วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ยุทธการมองท์กิซาร์ด (Battle of Montgisard)


ยุทธการมองท์กิซาร์ด (Battle of Montgisard) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 1177 ระหว่างกองทัพของสุลต่านศอลาฮุดดีน (ซาลาดิน) แห่งราชวงศ์อัยยูบีย์ ซึ่งมีไพร่พลราว 26,000 นาย และกองทัพของพระเจ้าบอลวินด์ที่ 4 แห่งราชอาณาจักรเยรูซาเล็ม กษัตริย์หนุ่มพระชนมายุเพียง 16 พรรษาในขณะนั้น โดยบอลวินด์นำทัพอัศวินเทมพลาร์ 475 นาย พร้อมทหารราบราว 2-3 พันนายเข้าร่วมรบ โดยในครั้งนี้ผลปรากฏว่ากองทัพของศอลาฮุดดีนเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำและแตกพ่ายไปก่อน ส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประมาณราวสองหมื่นนายขึ้นไป ในขณะที่ฝ่ายเยรูซาเล็มซึ่งได้รับชัยชนะ สูญเสียไปราว 1,100 นาย ผลจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ ทำให้สุลต่านศอลาฮุดดีนกลับไปทำการรวบรวมกองทัพอีกครั้ง และพลิกเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในการรบครั้งใหญ่หลายครั้งหลังจากนั้น จนในที่สุดสามารถยึดได้นครเยรูซาเล็มในอีก 10 ปีถัดมา


INFO: ประวัติศาสตร์ตามTimeline

โลก (Earth)

 โลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สาม โดยโลกเป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ดาวเคราะห์โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,570 ล้านปีก่อน และหลังจากนั้นไม่นานนัก ดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกก็ถือกำเนิดตามมา

โลก มีลักษณะเป็นทรงวงรี โดย ในแนวดิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 12,711 กิโลเมตร ในแนวนอน ยาว 12,755 กิโลเมตร ต่างกัน 44 กิโลเมตร มีพื้นน้ำ 3 ส่วน หรือ 71% และมีพื้นดิน 1 ส่วน หรือ 29 % แกนโลกเอียงประมาณ 23.4 องศา


 โลกหมุนรอบตัวเอง 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน แต่นักวิทยาศาสตร์คำนวณได้ 23.56 ชั่วโมง แต่จะใช้ 24 ชั่งโมงเป็นหลัก และ 365 วันในหนึ่งปี โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านไมล์ และเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อวินาที หรือ 108,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


 วงโคจรของดวงจันทร์ อยู่ห่างจากโลก 250,000 ไมล์ ดวงจันทร์จะหันพื้นผิวด้านเดียวเข้าหาโลกอยู่เสมอ และโคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน
โลกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ และมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ร่วมกับวัตถุขนาดเล็กกว่าพันชิ้น และดาวเคราะห์อีก 8 ดวง ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะเคลื่อนที่ผ่านส่วนแขนออริออน ดาราจักรทางช้างเผือก และจะเคลื่อนที่ครบรอบในอีก 10,000 ปีข้างหน้าINFO: http://www.nextsteptv.com/mysci/?p=3154

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Underwater Kite ผลิตพลังงานจากคลื่นใต้ทะเลUnderwater Kite หรือ ว่าวใต้สมุทรนี้ใช้คลื่นใต้ทะเลเพื่อผลิตพลังงานเทียบเท่ากับโรงงานนิวเคลียร์ 10 แห่งรวมกัน (20 กิกาวัตต์) โครงการนี้เสนอโดย เดวิด โอลิงเกอร์ จากสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านกังหันน้ำและลม โดยว่าวยักษ์นี้จะยึดติดกับระบบลอยตัวใต้ทะเลจากอ่าวเม็กซิโกถึงมหาสมุทรแอนแลนติก โครงการได้รับการสนับสนุนจาก NSF และโอลิเวอร์กับลูกทีมของเขาเริ่มลงมือวางรูปร่าง พื้นที่วางตัวผลิตพลังงาน และวิเคราะห์ผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่สุดในตอนนี้ของเขาก็คือ จะทำอย่างไรให้ได้พลังงานมากที่สุดจากการลงทุนครั้งนี้


INFO: livescience.com

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ความฝันของคนเรียนด้านรัฐศาสตร์


เมื่อสำเร็จการศึกษามาก็อยากจะมาทำงานในกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับกระทรวงนี้กัน

กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

สื่อมวลชนไทยมักเรียกขานกระทรวงมหาดไทยว่า "กระทรวงคลองหลอด" เพราะตั้งอยู่ใกล้คลองหลอดวัดราชบพิธ

ประวัติกระทรวง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย งานของกระทรวงมหาดไทยในระยะเริ่มต้น จัดแบ่งเป็น 3 กรม คือ กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าที่ทั่วไป กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย และงานด้านอัยการ กรมพลัมภัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่

ในปี พ.ศ. 2435 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงจัดระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคขึ้นใหม่ เรียกว่า เทศาภิบาล โดยแบ่งการปกครองเป็นมณฑล เมือง และอำเภอ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 แบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงมีโครงสร้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด (ข้าหลวง) และนายอำเภอเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด และประธานคณะกรมการอำเภอ ทั้งนี้ในส่วนท้องถิ่นซึ่งได้กำหนดให้มีการปกครองตนเองในรูปต่าง ๆ นั้น ก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยด้วย

หลังจากนั้น ได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการแบ่งส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม อีกหลายครั้ง จนในปัจจุบัน

หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ประกอบด้วยแล้ว ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ 4 ประการ คือ
1.ด้านการเมืองการปกครองรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการเลือกตังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปกครอง และการบริหาร หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ
2ด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะต้องประสานกับส่วนราชการต่า ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
3.ด้านสังคมรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
4.ด้านการพัฒนาทางกายภาพ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชนการจัดที่ดิน การให้บริการขั้นพื้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให้บริการสาธารณะ


หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล


กระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 กรม และมีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 5 รัฐวิสาหกิจ ดังนี้
1.สำนักงานรัฐมนตรี
2.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.กรมการปกครอง
4.กรมการพัฒนาชุมชน
5.กรมที่ดิน
6.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.กรมโยธาธิการและผังเมือง
8.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ
1.การไฟฟ้านครหลวง
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.การประปานครหลวง
4.การประปาส่วนภูมิภาค
5.องค์การตลาด


INFO: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บันทึกเล็กๆ อีกหนึ่งวันพยายามทำสมาธิให้จิตใจว่างเปล่า แต่ยังมีเรื่องราวต่างๆ เข้ามารบกวนให้ขาดสมาธิ ทำให้จิตไม่นิ่ง คิดเรื่องไปต่างๆ นาๆ หาความสงบสุขให้จิตใจ ไม่ได้ พยายามข่มใจว่า ทุกสิ่งอนิจัง ทุกสิ่งไม่เที่ยง เกิดมาแล้วก็ต้องตาย แต่ความคิดต่างๆ ก็ยังวนเวียนเข้ามา จิตไม่นิ่ง จิตเป็นกังวล แกล้งไม่สนใจ ก็ไม่ได้ สมาธินี่คงต้องฝึกอีกเยอะ ตัดเรื่องรังควาญใจออกไปให้หมด ให้จิตนิ่ง ให้สงบภายใน

ด้วยภาระของความเป็นมนุษย์ ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องออกหากิน ต่อสู้ดิ้นรน ความทุกข์ความเครียดต่างๆ ย่อมประดังเข้ามาในจิตใจเป็นธรรมดา แต่ก็ยังพยายามที่จะบอกกับใจตัวเองว่า ขอเวลา สัก 10 นาที 20 นาที 30 นาที หยุดโลก หยุดเรื่องราวต่างๆ ออกไป มันเล่นที่จิตใจ เป็นเคลื่อนรบกวนให้เราขาดสมาธิ

เมื่อจิตเริ่มนิ่งในระดับหนึ่ง ความพะวงกับสังขารก็เกิดขึ้น มันคันยุกหยิกไปทั่ว มันเริ่มปวดเริ่มเมื่อย เพราะจิตกับกายยังตัดกันไม่ขาด ถ้าควบคุมจิตได้ ก็น่าจะควบคุมสังขารได้ แต่ต้องฝึกกันอีกเยอะ

ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ต้องอดทน ต้องฝึกกันอีกเยอะ

ประวัติ วันลอยกระทงวันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทำ "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ (ในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล) เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย

สำหรับประเทศไทยปัจจุบัน มีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นมากอย่างยิ่งในวันลอยกระทง ผลสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 พบว่า เทศกาลลอยกระทงชักนำให้วัยรุ่นไทยร่วมประเวณีกันมากที่สุด มีความเป็นไปได้ที่เยาวชนไทยร้อยละ 38 จะถูกล่วงละเมิดทางเพศในวันลอยกระทง ทั้งนี้ เพราะเทศกาลลอยกระทงจัดในยามค่ำคืน หนุ่มสาวพบเจอกันได้ง่ายและมักเสพสุรายาเมากัน[1] นอกจากนี้ มหาเถรสมาคมยังเปิดเผยด้วยว่า ในภาคอีสานมักจัดงานวัดซึ่งประกอบด้วยการเสพของมึนเมาและจัดแสดงอนาจารในคืนลอยกระทงINFO: http://th.wikipedia.org/wiki/

Ulric อัลริค แมวหนัก 30 ปอนด์ (ประมาณ 13.6 กิโลกรัม)อัลริค แมวป่าพันธุ์นอร์เวย์มีขนาดใหญ่กว่าแมวสายพันธุ์เดียวกันตัวอื่นกว่า 2 เท่า ด้วยน้ำหนักถึง 30 ปอนด์ ทำให้อัลริคเป็นแมวที่หนักที่สุดในการแข่งขันลดน้ำหนักที่จัดโดย PDSA อัลริคเป็นแมวที่ชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจ ถ้าอัลริครู้สึกไม่พอใจกับอาหารในจานของตัวเอง มันก็จะไปแย่งอาหารจากจานของ อัลล่า(น้องสาวของมัน) มากิน จนทำให้อัลริคมีน้ำหนักถึง 17 ปอนด์ ตั้งแต่อายุเพียง 15 เดือน และนั่นเป็นเหตุผลที่ แจน มิตเชลล์ ส่งอัลริคเข้าประกวดลดน้ำหนักสัตว์เลี้ยง มิตเชลล์พยายามทำให้
อัลริคขยับตัวบ้าง โดยการจับอัลริคใส่สายจูงไปเดินเล่น แต่ก็ไม่เป็นผล มิตเชลล์จึงพาอัลริคไปองค์กรสัตวแพทย์การกุศลแห่งสหราชอาณาจักร the People’s Dispensary for Sick Animals อัลริคได้รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งใน 21 สัตว์เลี้ยงน้ำหนักเกินประจำปี และต้องเข้ารับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นเวลา 6 เดือน


INFO: www.facebook.com/samrujlok, www.nextsteptv.com

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

iPhone Air

ความบางและเบาถือเป็นคอนเซปต์ต้นๆของการออกแบบอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่ๆ แม้ iPhone 5s จะมาพร้อมสีตัวเครื่องใหม่แต่ภายนอกโดยรวมแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดังนั้น iPhone รุ่นปี 2014 จึงเป็นที่คาดหวังว่าจะมากับอะไรใหม่ๆ ที่ฉีกแนวจากปัจจุบันหรือจะลอกคอนเซปต์จาก iPad Air ก็ถือว่าน่าดูไม่ใช่เล่น


iPhone รุ่นปี 2014 แม้จะมีแค่ข้อมูลตัวหนังสือให้เราอ่านกันผ่านๆ แต่สำหรับ Federico Ciccarese นักออกแบบชาวอิตาลีจึงใช้ไอเดียของตัวเองสร้างสรรค์ "iPhone Air" ขึ้นมา เห็นแค่ชื่อแล้วก็พอเดาได้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก iPad Air อย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งแน่นอนว่า iPhone Air เบาและเบากว่ารุ่นปัจจุบันนี้มาก ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่จินตนาการของนักออกแบบ แต่ก็ไม่ต้องเดาเลยว่าผู้ที่กำลังใช้ iPhone รุ่นเก่าหรือต้องการเปลี่ยนมาใช้ iPhone เป็นครั้งแรกย่อมอยากเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นจนรู้สึกว่า "ไม่มีไม่ได้แล้ว"
สำหรับ iPad Air หรือ iPad 5 ถูกยกให้เป็นแท็บเล็ตไฮเอนด์ที่เบาที่สุดในโลกในขณะนี้ แถมยังมีชื่อใกล้เคียงกับ Macbook Air ทำให้นักวิเคราะห์ในต่างประเทศต่างมองว่า Apple อาจกำลังวางแผนยกระดับ iPad ให้เหมาะแก่การใช้งานเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งเป็นไปได้ว่า iPad รุ่นหน้าอาจมาในชื่อ "iPad Pro"


INFO: Arip

เผย น้ำตาลเทียม คือศัตรูของคนอยากผอม


เอเอฟพี – หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการรับประทานน้ำตาลเทียมแล้วจะช่วยให้ได้รับพลังงานส่วนเกินน้อยลง คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดแน่ๆ หลังจากที่อ่านงานวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัยเยลแล้ว

งานวิจัยฉบับใหม่ของเยลพบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์รสหวานที่ให้พลังงานต่ำ แท้ที่จริงแล้วเป็นการบั่นทอนความพยายามลดปริมาณแคลอรีที่บริโภคเข้าไป เพราะจะไปกระตุ้นให้เราต้องการรับประทานอาหารที่มีแคลอรีสูงขึ้นในภายหลัง

หรือ อย่างที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ถึงแม้เราจะมีความตั้งใจดีก็ตาม แต่อย่างไรเสียน้ำตาลเทียมพวกนี้ก็หลอกสมองของเราไม่ได้

นั่นก็เป็นเพราะว่า ในงานวิจัยที่ใช้หนูทดลองชิ้นนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่า สัญญาณเฉพาะทางสรีรวิทยาอย่างหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมระดับสารโดปามีน ซึ่งเป็นสารเคมีที่จะหลั่งออกมาเมื่อเกิดความรู้สึกพึงพอใจ จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อน้ำตาลสลายตัวอยู่ในรูปที่สามารถเผาผลาญและเป็นพลังงานแก่ร่างกายได้

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารให้ความหวานและน้ำตาล และวัดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในวงจรของสมอง

“ตามข้อมูลที่ได้ เมื่อเราให้สสาร (น้ำตาลเทียม) ที่ไปรบกวนขั้นตอนสำคัญยิ่งในกระบวนการ ‘เปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงาน’ สัตว์ทดลองจะรู้สึกสนใจบริโภคสารให้ความหวานน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ในเวลาเดียวกันระดับของโดปามีนในสมองก็ลดลงไปมากเช่นกัน” อีวัน เด อาเราโจ หัวหน้าคณะผู้เขียนของวารสาร “Journal of Physiology” อธิบาย

ในบทความแสดงความคิดเห็นซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร “Trends in Endocrinology & Metabolism” เมื่อช่วงฤดูร้อนนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญอ้างถึงงานวิจัยคล้ายๆ กันซึ่งชี้ว่า การรับประทานสารให้ความหวานที่ให้พลังงาน 0 กิโลแคลอรี จะไปเปลี่ยนแปลงศูนย์ความสุขในสมอง และทำให้ร่างกายแสดงปฏิกิริยาตอบสนองรสหวานแบบเบื่อหน่ายหดหู่ ส่งผลให้หนูทดลองหันมากินอาหารที่ให้พลังงานสูงขึ้นในภายหลัง

นอกจากนี้ น้ำตาลเทียมยังมีส่วนทำให้เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวานประเภท 2 และโรคหลอดเลือดหัวใจ

บทเรียนทั้งหมดที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้คือ ควรจำกัดการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาล หมั่นดื่มน้ำเปล่า และถ้าอยากกินของหวานจนทนไม่ได้ ก็ลองเปลี่ยนไปดื่มน้ำผลไม้ที่มีกากใยสูง และไม่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ หรือพวกสมูทตีแทน


INFO: ASTVผู้จัดการออนไลน์

หลักธรรมาภิบาล


หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ว่า " การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล ฯลฯ " ซึ่งเรารู้จักกันในนาม " Good Governance " ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรมนั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฏหมาย กฏ ระเบียบข้อบังคับและกติการต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ การสถาปนาการปกครองภายใต้กฏหมาย มิใช่ กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น

3. หลักความโปร่งใส คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานของค์กรให้มีความโปร่งใส

4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

5. หลักความรับผิดชอบ คือ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที

6. หลักความคุ้มค่า คือ ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยรวม

อาการย้ำคิดย้ำทำอาการย้ำคิด (Ob session) คือ การมีความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองซ้ำๆ โดยไร้เหตุผล ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลใจ ความไม่สบายใจอย่างมาก เช่น คิดซ้ำๆ ว่าจะทำร้ายหรือทำสิ่งไม่ดีกับคนที่ตนรัก คิดซ้ำๆ ว่าลบหลู่หรือด่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คิดซ้ำๆ ว่า ลืมปิดแก๊สหรือลืมล็อกประตู เป็นต้น โดยที่ตนเองก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิดความคิดเช่นนั้น

อาการย้ำทำ (Com pulsion) คือ พฤติกรรมหรือการกระทำบางอย่างซ้ำๆ เพื่อป้องกันหรือช่วยลดความไม่สบายใจจากความย้ำคิดข้างต้น และเป็นการกระทำที่ตนเองก็รู้สึกได้ว่าไร้เหตุผล ไร้สาระที่จะกระทำ แต่ก็หักห้ามจิตใจไม่ให้ทำไม่ได้ เช่น เช็ก ลูกบิดประตูหรือวาล์วแก๊สซ้ำๆ เพื่อให้แน่ใจว่าปิดเรียบ ร้อยแล้ว ล้างมือซ้ำเพราะคิดว่ามือสกปรก เป็นต้น

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไปพบแพทย์ฝ่ายกายมากกว่ามาพบจิตแพทย์โดยตรง อาการที่นำมาพบแพทย์ได้บ่อยๆ เช่น แผลถลอกที่มือ มือเปื่อย เหงือกอักเสบจากการแปรงฟันบ่อยๆ ในผู้ป่วยเด็กพ่อแม่อาจพามาตรวจด้วยปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ ของเด็ก

ในผู้ป่วยที่มาพบจิตแพทย์โดยตรงมักมาด้วยอาการย้ำคิดเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ความ เป็นระเบียบเรียบร้อย พฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมรุนแรง และอาการย้ำทำ เช่น ตรวจเช็กกลอนประตู ถามเรื่องเดิมซ้ำซาก ล้างมือ นับสิ่งของ การจัดวางของให้เป็นระเบียบซ้ำๆ ผู้ป่วยบางรายมาด้วยอาการย้ำคิดหลายๆ เรื่อง หรือย้ำทำหลายๆ พฤติกรรม ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอย่างมาก

 
สาเหตุการเกิดของโรคนี้มีอยู่ 2 ปัจจัยหลักใหญ่ แบ่งเป็น

1.ปัจจัยด้านชีวภาพ พบว่าในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำมีความ ผิดปรกติของสารสื่อประสาทบางชนิด เช่น สารซีโรโตนิน การทำงานของสมองส่วนหน้า (frontal lobe) caudate และ cingulum เพิ่มมากกว่าปรกติ รวมถึงปัจจัยด้านพันธุกรรมก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

2.ปัจจัยด้านจิตใจ ผู้ป่วยอาจมีความขัดแย้งในระดับจิต ใต้สำนึก และพยายามใช้กลไกทางจิตเพื่อจัดการกับความตึง เครียดในใจ แต่ไม่ได้ผล กลับส่งผลให้เกิดการแสดงออกเป็นอาการดังกล่าว

ลักษณะการดำเนินโรคนั้น ส่วนใหญ่อาการมักเป็นอย่างเฉียบพลัน ร้อยละ 50-70 มีความเครียดนำมาก่อน เช่น การตั้งครรภ์ ปัญหาทางเพศ ญาติ หรือคนใกล้ชิดตายจากไป

แม้ว่าคนเป็นโรคนี้จะป่วยเรื้อรัง แต่หลังจากได้รับการรักษาแล้ว กว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วย มีอาการดีขึ้นมากจนใช้ชีวิตได้เกือบปรกติ คงเหลือเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่อาการคงเดิมหรืออาจแย่ลง

การรักษาที่ดีที่สุดคือ การใช้พฤติกรรมบำบัด ร่วมกับยาแก้โรคย้ำคิดย้ำทำ

1.ยาแก้โรคย้ำคิดย้ำทำ ยาเหล่านี้ช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาทซีโรโตนินจนเป็นปรกติ ซึ่งหลังจากรักษาอาการเป็นปรกติแล้ว แพทย์ยังต้องให้การรักษาต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นอีกระยะหนึ่งจึงหยุดยา

2.พฤติกรรมบำบัด โดยให้ฝึกเผชิญกับสิ่งที่กังวลหรือกลัว (Exposure therapy) อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ร่วมกับการพยายามไม่ให้สนใจอาการของโรค และหาวิธีป้องกันการกระทำซ้ำๆ (Response prevention) ทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับไปทำหน้าที่ตามเดิมให้ได้มากที่สุด


ที่มา : ผศ.นพ.สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค

วาซาบิ ความเผ็ดที่มีประโยชน์


วาซาบินั้นเป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากการบดส่วนลำต้นของพืช Canola (Japanese horseradish) ซึ่งจัดเป็นกลุ่มไม้ยืนต้นที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกบรอกโคลีและกะหล่ำ เป็นสมุนไพรดั้งเดิมของญี่ปุ่น สามารถปลูกได้ทั้งบนดิน และพื้นน้ำ โดยการปลูกบนพื้นน้ำนั้นจะให้คุณภาพที่ดีกว่า และในหลายประเทศมักจะเรียกวาซาบิกันแบบผิดๆ ว่าฮอร์สแรดิชญี่ปุ่น ฮอร์สแรดิชสีเขียว หรือแม้แต่มัสตาร์ดญี่ปุ่น

ใบของวาซาบิจะคล้ายกับดอกของต้นโฮลีฮอค ต้นมีความสูงแค่เข่า ส่วนโคนลำต้นที่ใช้ในการทำอาหารมีลักษณะเป็นหัวเหมือนหัวไชเท้าหรือบอระเพ็ดแต่เป็นสีเขียวอ่อนๆ เมื่อบดแล้วมีกลิ่นที่ฉุนรุนแรง ถ้ารับประทานจะให้ความรู้สึกแสบร้อนขึ้นจมูกในระยะสั้นๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นความกลมกล่อม จากรสหวานและขมผสมกัน และให้ความเผ็ดเล็กน้อย

โตชิโอะ ลิยาม่า เป็นหัวหน้าของทีมวิจัยวาซาบิ ซึ่งตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว ระบุว่า วาซาบิ มีผลในการฆ่าเชื้อโรค มันสามารถต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด และยังสามารถกำจัดพยาธิ Anisakis พยาธิ ที่อาศัยอยู่ในปลาได้ เมื่อมันผ่านเข้ามาในระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ และเมื่อไม่นานมานี้ ยังมีการศึกษาพบอีกว่า วาซาบิ ยังมีฤทธิ์ต่อต้านสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นผลดีต่อผิวหนัง และยังช่วยป้องกันเส้นเลือดอุดตัน


MySci's

ดาวเทียม Goce


ดาวเทียม Goce ของเป็นดาวเทียมขององค์การอวกาศยุโรป ที่ได้ตกสู่พื้นโลกเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2013 ที่ผ่านมา หลังจากออกไปปฎิบัติภารกิจศึกษาสนามแรงโน้มถ่วงของโลกไปเมื่อ 17 มีนาคม 2009 ตอนนี้ได้ตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วเพราะดาวเทียมดวงนี้ได้หมดเชื้อเพลิงลง แต่อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนต่างๆของดาวเทียมอาจถูกลุกไหม้ไปในชั้นบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งอเมริกาใต้ก่อนจะตกสู่พื้นโลก


MySci's

มังคุด ราชินีของผลไม้ "ต้านโรค ลดความดันโลหิต"


มังคุดเป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูง 7-25 เมตร ผลมีเปลือกนอกค่อนข้างแข็ง เนื้อในมีสีขาวฉ่ำน้ำ อาจมีเมล็ดอยู่ในเนื้อผลได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของผล จำนวนกลีบของเนื้อจะเท่ากับจำนวนกลีบดอกที่อยู่ด้านล่างของเปลือก ผลมังคุดมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเหมือนสตรอเบอรี่ที่ยังไม่สุกหรือส้มที่มีรสหวาน มังคุดเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมมาก มังคุดได้รับขนานนามว่าเป็น "ราชินีของผลไม้"

ผลของการศึกษาฤทธิ์ในการจับอนุมูลอิสระโดยวิธี ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) ทำการเปรียบเทียบระหว่างน้ำผลไม้อื่นๆและมังคุด พบว่า มังคุดมีฤทธิ์ในการจับอนุมูลอิสระมากกว่า แครอท ราสเบอรรี่ บลูเบอรรี่ ทับทิม

ผลจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารแซนโทน จึงป้องกันการเกิดออกซิเดชันของ LDL ซึ่งเป็นคลอเลสเตอรอลตัวร้าย จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอีกทั้งยังลดการทำลายเซลล์ อันเป็นผลจากปฏิกิริยาลูกโซ่ จึงช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการแก่ได้ด้วย
มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆรวมถึงการตายของเซลล์มะเร็งในการศึกษาระดับห้องปฎิบัติการ เช่น เซลล์มะเร็งเต้านม, เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว, เซลล์มะเร็งตับ, กระเพาะอาหาร และเซลล์มะเร็งปอด
มีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด เช่น เชื้อวัณโรค, เชื้อ S. Enteritidis และเชื้อ HIV
สามารถยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันโรคภูมิแพ้
สามารถยับยั้งการสังเคราะห์สารพลอสตาแกลนดินอีทู ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกระบวนการอักเสบต่างๆ เช่น การปวดอักเสบ กล้ามเนื้อและข้อ
มีฤทธิ์ในการช่วยขยายตัวของหลอดเลือด ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการลดความดันโลหิต


www.facebook.com/myscitv
www.nextsteptv.com

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการปกครอง


เป็นเข็มวิทยฐานะรูปดอกจันทร์นูน 8 แฉก มีรูปสิงห์อยู่ตรงกลาง เปรียบได้กับ มรรค 8 อันเป็นหลักธรรมของนักปกครอง คือ

1. ความเห็นชอบ
2. ดำริชอบ
3. เจรจาชอบ
4. ทำงานชอบ
5. เลี้ยงชีพชอบ
6. เพียรชอบ
7. ระลึกชอบ
8. ตั้งใจชอบ

ศัพท์รัฐศาสตร์ หมวด A

1.abatement การลดหย่อน
2.abdication การสละราชสมบัติ
3.above politics อยู่เหนือการเมือง
4.absolute monarchy สมบูรณาญาสิทธิราชย์
5.abstention การงดออกเสียง
6.accord ตกลง ยินยอม ข้อตกลง หรือข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ
7.acting รักษาการแทน รักษาการในตำแหน่ง
8.adjournment การปิดประชุม
9.adjournment of the debate การเลื่อนอภิปราย
10.adjournment of the house การปิดประชุมสมัย
11.administration การบริหาร ฝ่ายปกครอง
รัฐบาล ( อเมริกัน )
12.administration organization การจัดระเบียบทางการปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหาร
13.administration tribunal ศาลปกครอง
14.adoption การมีมติเห็นชอบ
15.advisory commission คณะกรรมาธิการที่ปรึกษา
16.affirmation การปฏิญาณตน
17.agenda ระเบียบวาระการประชุม
18.alternative vote การออกเสียงลงคะแนนหลายรอบ
19.ambassador เอกอัครราชทูต
20.ambassador extraordinary and plenipotentiary เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
21.amendment การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย การแปรญัตติ คำแปรญัตติ
22.amnesty นิรโทษกรรม
23.anachism ลัทธิอนาธิปไตย
24.appointment , nomination การแต่งตั้ง
25.arbitrament คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
26.arbitrator อนุญาโตตุลาการ
27.aristocracy อภิชนาธิปไตย
28.assemble , liberty to assembly เสรีภาพในการชุมนุม สภา สมัชชา การชุมนุม
29.assembly , constituent สภาร่างรัฐธรรมนูญ
30.assembly , freedom of เสรีภาพในการชุมนุม
31.representative สภาผู้แทนราษฎร
32.assent , royal พระบรมราชานุญาต
33.assistant district officer ปลัดอำเภอ ( ไทย )
34.asylum , political ที่ลี้ภัยทางการเมือง
35.attorney at law ทนายความ
36.attorney in fact ผู้รับมอบอำนาจ
37.autarchy เอกาธิปไตย
38.authoritianism ระบอบอำนาจนิยม
39.autocracy อัตตาธิปไตย
40.autonomous region เขตปกครองตนเอง
41.autonomy ความเป็นอิสระ ( ในการปกครองตนเอง )


INFO: Dek - D