วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

เด็กที่เกิดกับพ่อแม่ที่ บริโภคข้าวสาลี GM อาจจะเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ


21 กันยายน 2012 - Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)  ได้มีการพัฒนา genetically-modified (GM) (การตัดต่อพันธุ์กรรม) ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้าวสาลีที่มีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนและ มีกลไกลระงับเอนไซม์ (enzyme-suppressing mechanism) มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านบอกว่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับตับของมนุษย์ที่ร้ายแรงอย่างมาก รายงานล่าสุดรวบรวมโดยผู้เชียวชาญที่ได้รับรางวัลด้านพันธุศาสตร์ ได้กล่าวว่า "เด็กที่เกิดกับพ่อแม่ที่กินข้าวสาลี GM อาจเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ"

การเปิดเผยนี้สร้างความตกตะลึงในเวลาเดียวกับที่ CSIRO ได้ประกาศว่า the Gene Technology Regulator (OGTR)  ที่มีสำนักงานในออสเตรเลีย ได้อนุมัติสำหรับการทดลองทุ่งข้าวสาสีและข้าวบาร์เลย์ ที่ได้รับการแก้ไขแต่ยังไม่มีการทดลองในเรื่องนี้

เนื่องจากเทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการยับยั้นเอนไซม์ (enzyme) ในข้าวสาสี ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับไกลโคเจน (glycogen), สาร polysaccharide ที่ผลิตในตับ การบริโภคข้าวสาลี หรือข้าวบาร์เลย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การล้มเหลวของตับ และเสียชีวิตในที่สุด

"If this (technology) silences the same sort of gene in us -- as it silences in the wheat -- then, well, เด็กที่จะเกิดมาด้วยเอนไซม์ที่ไม่ทำงานนี้มักจะตายเมื่ออายุประมาณ 5 ขวบ ศาสตราจารย์จูดี้ (Professor Judy Carman, a biochemist and director of the IHER, Flinders University) ได้กล่าวไว้ว่า "And adults with this problem, just kind of get more and more sick, and more and more tired, until they get very, very ill indeed."

หน่วยงานที่กำกับดูแลของออสเตรเลียอนุมัติการทดลองภาคสนามของข้าวสาลี GM ที่ร้ายแรงนี้ โดยไม่มีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยใดๆ

Scott Kinnear, Director of the Safe Food Foundation. ได้กล่าวว่า "ถ้า CSIRO ไม่มีการตอบสนองโดยทันทีและเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พวกเราจะเรียกร้องให้ยุติการทดลองภาคสนามทั้งหมด ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหยุดแผนสำหรับการทดลองให้อาหารของมนุษย์ทั้งหมด และตกลงที่จะดำเนินการแนะนำการสอบทีมีความปลอบภัย"