วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

สมาธิแบบคริสต์


คุณพ่อลอเรนส์ ฟรีแมน (Fr.Laurence Freeman, OSB) นักบวชคณะเบเนดิกติน เป็นผู้อำนวยการของสถาบัน The World Community for Christian Meditation (WCCM) ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นศูนย์นานาชาติของการนั่งสมาธิแบบคริสต์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1991 และได้เผยแพร่การนั่งสมาธิแบบคริสต์ไปทั่วโลกกว่า 100 ประเทศแล้วในปัจจุบัน

ปัจจัยที่สำคัญของการนั่งสมาธิ ภาวนาคือ ความเงียบ การเข้าสู่ความสันติที่เต็มเปี่ยมด้วยความยินดี ละวางความเศร้าโศก ความโกรธ ความกลัว สิ่งรบกวนภายนอก เคลื่อนสู่ความสงบสันติอย่างรู้ตัว เป็นการปฏิบัติอย่างง่ายๆ เพื่อพบกับพระเยซูเจ้า โดยใช้มันตราคำสั้นๆ เช่น "มา-รา-นา-ธา" เป็นคำท่องซ้ำๆ ช้าๆ เข้ากับจังหวะการหายใจเข้าออก เพื่อช่วยให้เรามีสมาธิได้ต่อเนื่อง คำนี้เป็นภาษาอาราเมอิก มีความหมายว่า "โปรดเสด็จมาเถิดพระเจ้าข้า โปรดเสด็จมาพระเยซูเจ้า" ผลจากการทำสมาธินี้เสมอๆ ทำให้เราสนิทกับพระเจ้ามีคำตอบในชีวิต ความสงบทำให้เรารู้จักทั้งตัวเราเองและพระเจ้า รู้ว่าความรุนแรง นำมาซึ่งบาป และเราจะหลุดพ้นจากมันได้อย่างไร

ท่านได้ย้ำเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตฝ่ายจิต การทำสมาธิภาวนาเป็นฐานแห่งความสงบสุขการได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันความเข้าใจของทั้งสามศาสนา แต่ไม่เป็นอุปสรรคที่จะนำพาสู่ความสันติของผู้เข้าใจในแก่นของศาสนาอย่างแท้จริง

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันการนั่งสมาธินานาชาติ www.wccm.org