วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีแก้ปัญหา iOS 6 เปิด Wi-Fi เชื่อมต่อ internet ไม่ได้


-เข้าใน Settings เพื่อตั้งค่า Wi-Fi
-กดปุ่ม Renew lease
-ตั้งค่า Proxy ใน Wi-Fi เป็น Auto


INFO: discussions.apple.com