วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

Short Key Windows เมื่อต้องการใช้ Keyboard แทน Mouse อย่างรวดเร็ว

Short Key Windows
 • Alt + Tab     เปลี่ยนหน้าต่างของซอฟต์แวร์ ที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • Ctrl + Esc     ใช้เรียก Start Menu ขึ้นมาใช้งาน
 • Alt + F4     ปิดหรือออกจากโปรแกรม (Close) ที่เปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น
 • Ctrl + Alt + Del     สั่งบูทเครื่องใหม่ กรณีที่ไม่สามารถสั่งงานต่าง ๆ ได้แล้ว
 • Print Screen     เก็บภาพหน้าจอขณะนั้นเก็บไว้ โดยจะนำไป past วางในโปรแกรมแต่งภาพได้
 • Alt     เรียก เมนูด้านบน โดยจะต้องใช้ปุ่มลูกศร สำหรับการเลือกทำงานควบคู่กันไปด้วย
 • Esc     ยกเลิกการทำงาน หรือออกจากการตั้งค่าต่าง ๆ หรือแทนคำว่า Cancel เป็นส่วนมาก
 • Enter     ใช้สำหรับการยอมรับ หรือแทนการกด OK เป็นส่วนมาก
 • Space Bar     ใช้เลือกบนปุ่มที่มีการ high light ไว้ จะใช้งานคล้าย ๆ กับปุ่ม Enter
 • Home หรือ Ctrl + Home     ใช้เลื่อน Scrool Bar ไปที่ตำแหน่งแรกของหน้าต่างนั้น
 • End หรือ Ctrl + End     ใช้เลื่อน Scroll Bar ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของหน้าต่างนั้น
 • Shift + ปุ่มลูกศร     มักจะใช้แทนการเลือก ช่วงของตัวอักษรหรือข้อความนั้น สำหรับการแก้ไขหรือการ copy
 • F1     มักจะใช้แทนความหมายของการเรียก Help File ขึ้นมาช่วยเหลือ
 • F2     มักจะใช้แทนความหมายของการ Rename ชื่อไฟล์ หรือการแก้ไขข้อความต่าง ๆ
 • F3 หรือ Ctrl + F3     ใช้สำหรับการค้นหาต่าง ๆ
 • F5     Refresh
 • Ctrl + F     ใช้สำหรับการค้นหาต่าง ๆ คล้ายกันกับ F3
 • Ctrl + A     ใช้สำหรับการเลือกทั้งหมดหรือแทนคำว่า Select All
 • Ctrl + C     ใช้สำหรับการ copy ภาพหรือตัวอักษรที่เลือก เก็บไว้
 • Ctrl + X     ใช้สำหรับการ cut ภาพหรือตัวอักษรที่เลือก เก็บไว้
 • Ctrl + V     ใช้สำหรับการ past ภาพหรือตัวอักษรที่ได้เก็บไว้จากการ copy หรือ cut
 • Shift + Del     ลบ Item ที่เลือกโดยไม่เก็บใน Recycle Bin
 • Shift + ใส่แผ่น cd-rom     ไม่ให้ CD-ROM ทำ Auto run
 • Alt + A     Select All หรือ เลือกทั้งหมด