วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

อารมณ์ทั้งนั้น

ต้องหัดนิ่งเงียบ ให้เป็นนิสัย อย่าใจลอย คิดให้ละเอียดก่อน อย่าเผลอ คิดเร็วปัญหา ก็เกิด จักชนะ ต้องวางแผนให้รอบครอบ อย่าคิดว่าทุกอย่างจะเป็นได้ดังใจ อะไรๆ มันก็ไม่แน่นอน อย่าพลีพลาม เดี๋ยวจะเสียงานใหญ่ อย่าเร่งรีบจนเกิดเหตุ อย่าคิดเล็กคิดน้อย มากไป รู้จังหวะในการพูด ในการโต้ตอบ อย่าหลงดีใจก่อน อย่าคาดหวังเยอะ คิดให้แน่นอนก่อน วางแผนให้รอบครอบ ขจัดอุปสรรค์ ปัดเป่าความวุ่นวาย สลายเงื่อนปม อย่าหลงไปกับอารมณ์ทางกาย อย่าวาดฝันเกินจริง วางแผนให้รอบครอบ รู้จักปล่อยวาง อย่าคิดคอยโชคชะตา หวังอะไรลมๆ แล้งๆ

สุดท้ายก็คือความว่างเปล่า