วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แม่ญิงดอกคำใต้ จี้ผู้จัด แรงเงา ขอโทษ เหตุพาดพิง จังหวัดพะเยา


นางมุกดา อินต๊ะสาร อาจารย์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่บทละครเรื่องแรงเงาบางตอนมีกล่าวพาดพิงถึง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยเฉพาะผู้หญิงไปในทางที่เสื่อมเสียนั้น ขณะนี้ได้มีกระแสของชาวดอกคำใต้และพะเยา โดยเฉพาะกลุ่มสตรีของดอกคำใต้ ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อเตรียมเรียกร้องให้ทางบริษัทผู้ผลิตละครออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

เบื้องต้นทางกลุ่มผู้นำสตรีดอกคำใต้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) อ.ดอกคำใต้ มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะมีการทำหนังสือจากกลุ่มสตรีดอกคำใต้ถึงผู้ผลิตละครและสถานีโทรทัศน์ รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาขอโทษ และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีก

ด้าน นางสุภัคสร วรรณปลูก ประธานเครือข่ายแม่ญิงพะเยา กล่าวว่า ยอมรับว่าสิ่งที่แม่ญิงดอกคำใต้ได้รับผลกระทบจากบทละครแรงเงาที่พาดพิงค่อนข้างมีผลกระทบต่อจิตใจของชาวดอกคำใต้และชาวจังหวัดพะเยาไม่น้อย ดังนั้น ทางเครือข่ายแม่ญิงพะเยายินดีที่จะให้การสนับสนุน กลุ่มผู้นำสตรีดอกคำใต้ในการเรียกร้องให้ออกมาขอโทษ เพราะสตรีหรือแม่หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่จะให้ใครนำไปเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อตอบสนองอารมณ์ของบุคคลบางกลุ่มแต่อย่างใด

ด้าน นายชัยวัฒน์ จันธิมา ผู้ประสานงานสถาบันปวงผญาพยาว กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่า ควรต้องมีการจัดทำเวทีสานเสวนาเรื่องละครแรงเงากับผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงดอกคำใต้และผู้หญิงพะเยา โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายแม่ญิงดอกคำใต้-พะเยา สถาบันการศึกษา และ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ซึ่งทางอาจารย์ของ มพ. ส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับละครที่สื่อออกมาในลักษณะดังกล่าวในเชิงไม่ให้เกียรติผู้อื่น บางประโยคบางคำพูดอาจนำไปสู่การก่อความรุนแรงได้ เรื่องนี้จึงต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีกต่อไปในทุกพื้นที่

INFO: MThai News