วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สารคดี เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว - Ancient Aliens

ตอนที่ 1 101-105

สารคดี Ancient Aliens - 101 - The Evidence (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 102 - The Visitors (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 103 - The Mission (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 104 - Closer Encounters (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 105 - The Return (พากย์ไทย)


ตอนที่ 2 201-210


สารคดี Ancient Aliens - 201 - Mysterious Places (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 202 - Gods and Aliens (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 203 - Underwater Worlds (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 204 - Underground Aliens (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 205 - Aliens and the Thirds Reich (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 206 - Alien Tech (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 207 - Angels and Aliens (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 208 - Unexplained Structures (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 209 - Alien Devastations (พากย์ไทย)


สารคดี Ancient Aliens - 210 - Alien Contacts (พากย์ไทย)นักบินอวกาศโบราณ


เมื่อดูจบ จะทำให้เข้าใจ ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณมากยิ่งขึ้น โดยมีที่มาจากข้อสันนิฐานต่างๆ จากจารึกทางประวัติศาสตร์โลก ที่มีความเชื่อมโยงกับการมาเยือนของนักบินอวกาศโบราณ (มนุษย์ต่างดาว).