วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แก้ Firefox new tab แล้วขึ้นหน้าที่ไม่ต้องการ

firefox มีหน้า page ประหลาดมาทำให้รำคาญ ถึงจะตั้งค่า show a blank page ก็ไม่หาย


 วิธีแก้ 
1.ในช่อง address bar พิมพ์ว่า about:config และ คลิกที่ปุ่ม I’ll careful I promise.

 2.ในช่อง Search พิมพ์ชื่อที่ต้องการ เช่น mystart


3.Double-click ในรายการที่ปรากฎ แล้วใส่ URL ที่ต้องการ เช่น http://www.google.com

4.คลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จ...