วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความมีอยู่

เวลาเดินไปเรื่อยๆ ในมิติที่เราอยู่ ต่างมิติ ในเวลาเดียวกัน อดีต ปัจจุบัน อนาคต อยู่ในเวลาเดียวกัน ในมิติที่คู่่ขนาน มีเหตุการณ์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ซ้อนกันอยู่ ในเวลาในมิติหนึ่ง  เป็นอดีตของมิติหนึ่ง เป็นปัจจุบันของมิติหนึ่ง เป็นอนาคตของมิติหนึ่ง ไม่ได้มีแค่สามมิติ อดีต ปัจจุบัน อนาคต แต่มีหลายมิติมีทุกเวลา การอยู่เหนือกาลเวลา สามารถเป็นได้ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต สามารถเห็นรับรู้ได้ ทุกมิติ เป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะอดีตสักร้อยล้านปี ปัจจุบันขณะนี้ หรือ อนาคตอีกแสนล้านปี ก็รับรู้ได้เหมือนว่าอยู่ในเวลาเดียวกัน ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว ทุกอย่างเคลื่อนไปตามวัฎจักร ที่มันเป็นไปตามบทบาท ปัจจุบัน มีปัจจุบัน ที่ขนานกันไปอีก เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน เป็นเหตุแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ถูกกำหนดไว้แต่แรกแล้ว การรับรู้มากมาย ความรู้มากมาย ทุกอย่างไร้ขอบเขต มูลเหตุของสิ่งที่เกิด ไม่จำเป็นต้องหาคำอธิบาย เข้าใจในสิ่งนั้นเอง นี้คือกฎของจักรวาล