วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สนใจ จิตวิทยา

ฉันกำลังสนใจเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา ข้อมูลส่วนใหญ่ที่หามาอ่านศึกษา คงไม่พ้นค้นที่ Google จิตวิทยาเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ทำให้เราเข้าใจจิตใจมนุษย์ และที่สำคัญคือเข้าใจตัวเราเอง ได้รู้ในหลายๆ แง่มุม ที่หักเหจากสิ่งที่เราคิดและเข้าใจ ศึกษามากเท่าไร ทำให้เกิดความขัดแย้งกับความคิดของตัวเอง ถ้าสิ่งนั้น ไม่ตรงกับที่ใจเราคิดอยู่ แต่เราต้องเปิดใจยอมรับ ซึ่งเป็นไปได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา เราอาจจะมีความคิด ความเข้าใจ ที่ผิดมาตลอด

ไม่อยากเขียนยาวมาก เห็นตัวหนังสือเยอะๆ แล้วขี้เกียจอ่านขึ้นมาเลย