วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

21 ธันวาคม 2012 ภัยพิบัติ วันสิ้นโลก

 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2012 ตามความเชื่อที่ว่า เป็นวันสิ้นโลก โดยที่เป็นวันสุดท้ายของปฎิทินมายา ได้สิ้นสุดลง จะเกิดภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ ที่เรียกกันว่า หายนะวันสิ้นโลก บางความเชื่อบอกว่าแกนโลกเอียง น้ำท่วมโลก เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สินามิ หรือความเชื่อที่ว่า จะมีอุกาบาตพุ่งชนโลก หรือมีดาวนิบารุ ชนโลก หรือดาวนิบารุ โคจรมาใกล้โลก ทำให้เสียสมดุลจากแรงโน้มถ่วง หรือเกิดการเรียงตัวของดาวในระบบสุริยะจักรวาล จนเสียสมดุล หรือ ปรากฎการณ์ ซัน สตรอม ที่ดวงอาทิตย์ แผ่รังสีแรงสูงมายังโลก ฯลฯ ที่จะนำหายนะมาสู่โลก จนมนุษย์ล้มตายเป็นจำนวนมาก จนอาจสิ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ที่เรียกว่า การล้างโลก เพื่อสร้างโลกใหม่

ขอยืนยันในวันดังกล่าว ที่เชื่อกันว่าวันสิ้นโลก นั้นจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรง ใดๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 
ที่มาสารจากเบี้องบน