วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

มะเขือเทศ Azoychka Tomato


เป็นมะเขือเทศที่มีสีสันแตกต่างไปจากท้องตลาดโดยที่มะเขือเทศสายพันธุ์นี้มีสีเหลือง ผลมีขนาดใหญ่มีขนาด150-300 กรัมต่อผล เนื้อหวานฉ่ำ ต้นของมันมีความสูง 1.5-1.8 เมตร เมื่อปลูกไปแล้วราว96-80วันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลได้


INFO: สำรวจโลก