วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฝ่าด่านนรกเมืองซอมบี้ : State of Emergency


ระเบิดโรงงานเคมี … นี่คือการเปิดตัวของการรั่วไหลของสารพิษ เป็นผลให้คนที่มีอาการของการติดเชื้อและก้าวก่ายการควบคุมสูญเสียความจำภูมิ คุ้มกัน จิมฉากวุ่นวายหลังจากที่สูญเสียภรรยาของเขาและในที่สุดก็กลายเป็นซอมบี้หิว สำหรับเนื้อมนุษย์เอง จิมที่พักพิงชั่วคราวเขาได้รับการเพาะปลูกของสมาชิกผู้ได้รับยุ้งข้าวขนาด ใหญ่ … ใช่ แต่ยุ้งฉางมีความปลอดภัย … เขาก็ไม่ได้หลบซ่อนตัวอยู่เนื่องจากข้อผิดพลาด


ฝ่าด่านนรกเมืองซอมบี้ (State of Emergency)