วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ดาวเทียม Goce


ดาวเทียม Goce ของเป็นดาวเทียมขององค์การอวกาศยุโรป ที่ได้ตกสู่พื้นโลกเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2013 ที่ผ่านมา หลังจากออกไปปฎิบัติภารกิจศึกษาสนามแรงโน้มถ่วงของโลกไปเมื่อ 17 มีนาคม 2009 ตอนนี้ได้ตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วเพราะดาวเทียมดวงนี้ได้หมดเชื้อเพลิงลง แต่อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนต่างๆของดาวเทียมอาจถูกลุกไหม้ไปในชั้นบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งอเมริกาใต้ก่อนจะตกสู่พื้นโลก


MySci's