วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

The Bagger 288 เครื่องจักรใหญ่ที่สุดในโลก


เป็นเครื่องจักรสำหรับการขุดเพื่องานในเหมืองแร่ มีความสูง 215 เมตร ความยาว 95 เมตร และน้ำหนักถึง 13,500 ตัน เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2-10 เมตรต่อนาที สามารถขุดได้ 240,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1978 ถือเป็นยานพาหนะทางบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในปี 2001 Bagger 288 ได้เสร็จสิ้นภารกิจที่เหมือง Tagebau Hambach และต้องเดินทางไปยังเหมือง Tagebau Garzweiler ซึ่งมีระยะห่าง 22 กิโลเมตร ในการเดินทางครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 15 ล้านมาร์กเยอรมัน (ราว 300 ล้านบาท) และใช้คนงานในการเคลื่อนย้ายถึง 70 คน


INFO: www.nextsteptv.com