วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แมวสามารถรู้ว่าคุณกำลังคุยกับพวกมัน แต่มันไม่ตอบสนอง


การศึกษาใหม่ยืนยันว่าแมวสามารถรับรู้ได้ว่าเจ้าของกำลังคุยอยู่กับมันแต่แมวส่วนใหญ่ไม่ตอบสนองกลับมา จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพบว่า แมวสามารถจดจำเสียงของเจ้าของได้มากกว่าคนแปลกหน้า ซึ่งแมวจะมีความแตกต่างกับสุนัขที่ตอบสนองต่อเจ้าของได้เป็นอย่างดี มีแมวเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่จะตอบสนองเมื่อเจ้าของสนทนาด้วย โดยการส่ายหางไปมา


INFO: www.nextsteptv.com