วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คนยุโรปดั้งเดิมผิวดำ เพิ่งมีผิวขาวราว 40,000 ปีที่ผ่านมา


ชาวยุโรปเดิมเปลี่ยนมาเป็นคนผิวขาว

การศึกษาค้นคว้าใหม่ของทีนักวิจัยจาก Evolutionary Biology in Barcelona ทำให้ทราบว่าคนยุโรปดั้งเดิมผิวดำ และมีตาสีฟ้าโดยทีมนักวิจัยได้พบหลักฐานจากซากโบราณกะโหลกศีรษะของบรรพบุรุษคนยุโรปที่มีอายุ 7,000 ปีมาแล้ว ซากโบราณนี้เคยอาศัยอยู่พื้นที่ประเทศสเปน ปรากฏว่าเป็นคนผิวดำและมีตาสีน้ำเงิน นักวิทยาศาสตร์คาดว่าสีที่เปลี่ยนนั้นอาจมีผลมาจากอาหารที่ได้เปลี่ยนไป โดยเชื่อว่าชาวยุโรปเพิ่งมีผิวขาวราว 40,000 ปีที่ผ่านมา

 
INFO: www.nextsteptv.com