วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทุกชีวิตบนโลกจะถูกทำลายหากโลกเราขาดพลังงานแม่เหล็ก
ทุกชีวิตบนโลกจะถูกทำลายหากโลกเราขาดพลังงานแม่เหล็ก
โลกเรามีพลังแม่เหล็ก (Magnetic Shield) ขั้วแม่เหล็ก เหนือใต้ ที่สร้างเกราะป้องกันโลกเราไว้จากพายุสุริยะ (Sun Storm) พลังงานแม่เหล็กนี้ มีแหล่งกำเนิดลึกลงไปใต้แกนโลกของเรา ที่จริงพลังงานแม่เหล็กเป็นแค่ด่านป้องกันด่านแรกของโลกเราเท่านั้น

แต่ก็ยังมีบางส่วนของพายุสุริยะที่หลุดเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเราได้ มันจะถูกสะท้อนกลับไปโดย กลุ่มเมฆ แผ่นดินที่เป็นแผ่นน้ำแข็ง และหิมะ พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่โลกดูดซับเอาไว้ เพียงพอดี กับการขับเคลื่อนให้เกิดสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับโลก รวมถึงทำให้เกิดการไหลเวียนของกระแสน้ำอุ่น น้ำเย็น ในมหาสมุทร ไหลสวนกันไปมา เหมือนอ่างน้ำวนจำนวนมาก ทั่วทุกมหาสมุทร ทั่วโลก


INFO: สำรวจโลก