วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

กสทช. เร่งสอบกรณีไอโฟน5 ระเบิด-คาด 3-4 วันรู้สาเหตุหลังมีข่าวไอโฟน 5 ระเบิดจากผู้บริโภคแบบไม่รู้สาเหตุ ล่าสุด กสทช. เร่งเข้าตรวจสอบโดยคาดว่าจะรู้ผลภายใน 3-4 วันนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยถึงกรณีข่าวไอโฟน 5 (Iphone 5) ระเบิดหลังจากที่เจ้าของเครื่องกำลังโทรออกไม่ถึง 30 วินาที นั้น ล่าสุด กสทช. เรียกเจ้าของเครื่องดังกล่าวให้นำเครื่อง พร้อมแบตเตอรี่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ส่งมาให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบถึงสาเหตุของการระเบิด "เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าวเป็นที่นิยมใช้ของประชาชน และเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งหากได้เครื่องมาแล้ว จะเร่งตรวจสอบโดยเร็วภายใน 3-4 วัน น่าจะทราบผล" นายฐากร กล่าว

ทั้งนี้สำหรับการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ Apple Iphone 5 นั้น บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) เป็นผู้ยื่นขอตรวจสอบและรับรองเครื่อง โดยส่งเอกสารหลักฐาน สำเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report) จากหน่วยงานทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกา สำเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ (Accreditation Certificate) และรูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งได้ผ่านการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของสำนักงานฯ ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread (WCDMA) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมฯ เลขที่ B38381-12

ซึ่งนอกจากจะตรวจสอบโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิด พร้อมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ยังต้องตรวจสอบว่าบริษัทฯ นำเข้าเครื่องมาจำหน่ายทั้งหมด หรือมีการนำเข้าแบบแยกส่วนเครื่อง แล้วนำมาประกอบกับแบตเตอรี่ภายหลัง ซึ่งหากพบว่า สาเหตุของการระเบิดเกิดจากตัวเครื่อง ก็จะเรียกตรวจสอบว่าเครื่องที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่ายมีมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานในเอกสารที่ผ่านการรับรองของหน่วยงานทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นำมายื่นหรือไม่ แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่และการนำเข้าเป็นการนำเข้าแบบแยกชิ้นส่วน จะต้องมีการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่นำมาประกอบได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือไม่

ที่สำคัญ การระเบิดครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของโลกที่เกิดขึ้นกับ ไอโฟน 5 และหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกขอให้เจ้าของเครื่องแจ้งปัญหามาที่คอลเซ็นเตอร์ 1200 พร้อมทั้งส่งเครื่องและอุปกรณ์มาให้ตรวจสอบ หรือหากเจ้าของเครื่องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเครื่องมายังสำนักงาน กสทช.เพื่อตรวจสอบ และสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการกับปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจสำนักงาน กสทช. ดำเนินการINFO: http://www.ryt9.com/s/iqry/1609677