วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

รหัสวิทยุสื่อสาร

โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ
และที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร

 
ว.0ขอทราบคำสั่ง คำสั่งว.23ผ่าน...(สถานที่)ว.59เปลี่ยนทิศทาง
ว.00รอก่อน ให้คอยก่อนว.24เวลาว.60ญาติ เพื่อน
ว.01ที่ทำงาน ที่โรงเรียนว.25ไปยัง...(สถานที่)ว.61ขอบคุณ สวัสดี
ว.02ที่บ้านว.26ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุดว.62สิ่งของ
ว.1จุดที่กำลังออกอากาศว.27ติดต่อทางโทรพิมพ์ว.63บ้านพัก
ว.2ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้วว.28ประชุมว.64ธุระส่วนตัว
ว.3ทวนข้อความว.29ธุระว.65ภรรยามาพบ
ว.4ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการว.30จำนวน คน สิ่งของว.66ขอพบเรื่องราชการ
ว.5ราชการลับว.31เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1ว.67ขอพบเรื่องส่วนตัว
ว.6ขอติดต่อว.32เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2ว.68แจ้งความ
ว.7ขอความช่วยเหลือว.33เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3ว.69ระมัดระวัง
ว.8ข่าว, ข่าวสาร ข้อความว.34เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4ว.70ถึงแก่กรรม
ว.9
เหตุฉุกเฉิน
ว.35ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการว.71พักผ่อน
ว.10อยู่ประจำที่ ติดต่อทาง ว.ได้ว.36ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตราว.73ด้วยความปรารถนาดี
ว.11   หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้ว.37 ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตราว.78คลื่นอื่นมาแทรก
ว.12หยุดพัก ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ว.38ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3ว.81ติดธุระ
ว.13ติดต่อทางโทรศัพท์ว.39การจราจรติดขัดว.88รักและจุมพิต
ว.14เลิกงาน ปิดสถานีว.40อุบัติเหตุจากรถว.99อย่างยุ่งเกี่ยว
ว.15พบว.41สัญญาณไฟจราจรเสียว.100ขอโทษ
ว.16ทดสอบสัญญาณวิทยุว.42การเดินทางเป็นขบวนว.600แฟน
ว.16-1จับใจความไม่ได้ว.43   จุดตรวจสอบยานพาหนะว.601  เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
ว.16-2ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ว.44โทรสารว.602สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง
ว.16-3ชัดเจนพอใช้ว.45เหตุการปกติว.603รถยนต์
ว.16-4ชัดเจนดีว.50รับประทานอาหารว.604โทรทัศน์ บันเทิง
ว.16-5ชัดเจนดีมากว.51ป่วยว.605รับประทานอาหาร
ว.17มีอันตรายว.52ยกเลิกว.606ไม่ถูกต้อง (โกหก)
ว.18รถเสียว.53อยู่ร้านอาหารว.607ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)
ว.19ถูกโจมตี สถานีถูกปิดว.54อยู่โรงแรมว.608ถูกรบกวน (บุคคล)
ว.20จับกุมว.55ผกก. มาตรวจว.609ถูกรบกวน (อากาศ)
ว.21ออกเดินทางจาก...(สถานที่)ว.56เพื่อนมา

ว.22ถึง...(สถานที่)ว.57กำลังโดยสารทางเรือ
 


รหัสแจ้งเหตุทั่วไป

เหตุ 100มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111ลักทรัพย์
เหตุ 121วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131ชิงทรัพย์
เหตุ 141ปล้นทรัพย์
เหตุ 151มีผู้ต้องสงสัยในยานพาหนะ
เหตุ 161มีสัตว์เข้าบ้าน
เหตุ 200มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241ฆ่าคนตาย
เหตุ 300การพนัน
เหตุ 510วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด

รหัสแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เหตุ  501การบริการน้ำ, ยกรถ, ตัดต้นไม้
เหตุ  502ขนส่งผู้ป่วย
เหตุ  503สาธารณภัย ทางบก น้ำ อากาศ
เหตุ  201เพลิงไหม้หญ้า
เหตุ  202ไฟฟ้าลัดวงจร
เหตุ  203เพลิงไหม้ยานพาหนะ
เหตุ  204เพลิงไหม้ชุมชน, ตึกแถว, บ้านเรือน
เหตุ  205เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิง, สารเคมี
เหตุ  206เพลิงไหม้อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่

รหัสแจ้งนักเรียนวิวาท

เหตุ 600นักเรียนทะเลาะวิวาท
เหตุ 601นักเรียนรวมกลุ่ม ส่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน
เหตุ 604นักเรียนยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน มีระเบิด

โค้ด Q ที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้ในการสื่อสาร
QRDเดินทางจาก...ไปยัง...QRXพักการติดต่อจนถึงเวลา...
QRKความชัดเจน (1-5)QRZใครเรียกข้าพเจ้า
QRLยุ่ง, มีธุระQSAความแรงสัญญาณ (1-5) (S1-9)
QRMคลื่นรบกวน-มนุษย์ (1-5)QSBสัญญาณจางหาย
QRNคลื่นรบกวน-ธรรมชาติ (1-5)QSLยืนยันว่ารับความได้ถูกต้อง
QROเพิ่มกำลังส่งQSOการสนทนาทางวิทยุ
QRPลดกำลังส่งQSPถ่ายทอดข้อความ
QRTปิดสถานีQSYเปลี่ยนความถี่
QRUหมดข้อความQTHจุดที่ออกอากาศ
QRVพร้อมที่จะรับข้อความQTRขอเทียบเวลา
CQทุกคนใสความถี่โปรดทราบYLสุภาพสตรี
73ส่งความปรารถนาดี (ทั่วไป)OMสุภาพบุรุษ เพื่อนสนิท 
88ส่งความปรารถนาดี (เพศตรงข้าม)   XYLภรรยาของนักวิทยุ
(เฉพาะที่สนิทกันมากเท่านั้น)Roger    รับคำสั่ง พร้อมปฏิบัติตาม
Standbyยังเปิดวิทยุฟังอยู่ 
Standing byพร้อมรับข่าวสารและคำสั่งในทันที   
Clear
สิ้นสุดภารกิจ เลิกใช้ความถี่แล้ว